Assistant editor, Assistant grade, Full vfx, compositor

Compositor

Compositor, Rig removal

Compositor, VFX, Assistant Grade

Editor, VFX, Colour Grade, Compositor

Compositor, VFX